Η πρόταση για τη συστηματική και ουσιαστική ενίσχυση εννοιών του Πολιτισμού στις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2017).

Η “πρόταση β’ ” για το μετασχηματισμό των “καλλιτεχνικών” μαθημάτων σε ζώνη Αισθητικής Παιδείας (2017).

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση, σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (επικαιροποίηση 2018).

Ο προτεινόμενος Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση, σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (επικαιροποίηση 2019).