Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος, του παιδαγωγικού τους σκεπτικού καθώς και ορισμένων διαπιστώσεων που προκύψαν κατά την εφαρμογή (1995-2004).

Η πρόταση για τη συστηματική και ουσιαστική ενίσχυση εννοιών του Πολιτισμού στις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2004).

Όλες οι δράσεις του Προγράμματος σε μια εξελισσόμενη διαφάνεια (2004).

"Βροχές κάθε λογής" (αποσπάσματα)

Ενδεικτικά ηχητικά αποσπάσματα από το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος για τα Γενικά Μαθήματα των μικρών τάξεων του Δημοτικού (1996), σε μορφή PPT.

Συλλογή κειμένων:

  • Πρόλογος του εκπαιδευτικού υλικού “Ταξίδι στο Χώρο”
  • Συμπληρωματικά κείμενα για τη διδακτική μεθοδολογία που διέπει τις ενότητες:
    • Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Έρευνα σε τέσσερις χαρακτηριστικές πόλεις
    • Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο: Εργαστήρι οπτικοακουστικής έκφρασης
    • Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εργαστήρι οπτικοακουστικής έκφρασης
    • Ταξιδεύοντας με τους Χάρτες: Εργαστήρι οπτικοακουστικής έκφρασης
  • Πρόλογος βιβλίου εργαστηρίων
Πλήρης σειρά του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (που περιλαμβάνει έντυπα, κασέτες ήχου, αντικείμενα εμψύχωσης κ.λπ.) ευρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη στον Πειραιά.