Δυο λόγια για την κακώς εννοούμενη εκλαΐκευση και μια υπενθύμιση για το αυτονόητο αλλά παραμερισμένο νόημα του όρου. Επίσης ένας πρόλογος για το παραπλεύρως πόνημα …

Το κυρίως κείμενο με τίτλο “σημειώσεις για την ομορφιά” περιμένει κάποιες κρίσεις …