Κοντινές διαδρομές

Στα μεγάλα λιμάνια, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φεύγουν, δεν έρχονται … Γι’ αυτούς, το λιμάνι δεν είναι πέρασμα, δεν είναι αλλαγή. Γι’ αυτούς το λιμάνι είναι σπίτι. Είναι χώρος δουλειάς και κινδύνου. Είναι χώρος μόχθου μα και χώρος ξεκούρασης. Για τους ανθρώπους αυτούς, το λιμάνι είναι η ίδια τους η ζωή.

Στον Πειραιά, μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου, οι άνθρωποι αυτοί ζουν στο περιθώριο του τουριστικού και του εμπορικού πηγαινέλα. Ζουν και εργάζονται σε χώρους όπως η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος.

Μένης Θεοδωρίδης, Δεκέμβρης 2007.

Κοντινές διαδρομές, 2007