Πυραυλάκατοι ελληνικής ναυπήγησης (ΓΕΝ: Ανδριτσόπουλος, 1980). Το υπογράφω ακόμα …