Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Προγράμματος, του παιδαγωγικού τους σκεπτικού καθώς και ορισμένων διαπιστώσεων που προκύψαν κατά την εφαρμογή (1995-2004).

H οπτικοακουστική έκφραση ως πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων (2008).

Ένα σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης των εικόνων στα σχολικά βιβλία (2002).

Επιστολή-απάντηση (21/4/2014) σε σχετικό  δημοσίευμα του Άλκη Γαλδαδά στο Κυρ. Βήμα.