Προσωπικά Στοιχεία

Διεύθυνση: Αλ. Παπάγου 122 / 15772 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 210-7795595
e-mail: menis.th@gmail.com

Σύνοψη

Σκηνοθέτης που δραστηριοποιείται στη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση. Εργάστηκε στην ΕΡΤ ως σκηνοθέτης (1984-2010). Στο πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (πιλοτικό πρόγραμμα για την Αισθητική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 1994 – 2004) ήταν υπεύθυνος του εργαστηρίου οπτικοακουστικής έκφρασης και συντονιστής της ομάδας σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού. Είχε την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της συγγραφής των συνοδευτικών εντύπων για το πρόγραμμα «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθώς και των εντύπων που συνόδευαν τις προβολές ταινιών για σχολεία, του Διεθνούς Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηματογράφου, ECOFILMS στη Ρόδο 2005, 2006 και 2008. Συμμετέχει στην ΑΜΚΕ «Καρπός» (http://www.karposontheweb.org). Το 2010, στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών για το Νέο Σχολείο που έγινε με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πήρε μέρος ως υπεύθυνος του πεδίου “Πολιτισμός – Αισθητική Παιδεία” και ως υπεύθυνος του Προγράμματος Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση.

Σπουδές

Πτυχίο Σκηνοθεσίας, Σχολή Σταυράκου,1971. 
Β.Α., Psych. & Soc., Deree College, 1974. 
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για θέματα εκπαίδευσης (Education Development), Sussex University, U.K., 1975 – 1978. 

Δραστηριότητα στην τηλεόραση

1982 – 1983      Σύμβουλος προγράμματος στην ΕΡΤ, επί Βασίλη Βασιλικού.
1984 – 1986      Υπεύθυνος παιδικού προγράμματος ΕΡΤ-2.
1989 – 1990      Διευθυντής του Τομέα Μόρφωσης ΕΤ-2, επί Θανάση Βαλτινού.
1987 – 2010      Σκηνοθέτης ΕΤ-2, ΕΤ-1.

Δραστηριότητα στην εκπαίδευση

Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα «για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας μέσα από δραστηριότητες αισθητικής αγωγής» στην Ελλάδα και στην Αγγλία (1972-1978) καθώς και σε προγράμματα Οπτικοακουστικής Παιδείας στην Ελλάδα και σε συνεργαζόμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1987 – 1998) με την εποπτεία του τομέα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παιδικής Τηλεόρασης όπου το 1987 σχεδίασε μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές διαπολιτισμικές δραστηριότητες οπτικοακουστικής παιδείας κατά την οποία μαθητές από τέσσερις χώρες κατασκεύασαν τα «βιντεο-μουσεία» της κοινότητάς τους. 

Ασχολήθηκε με τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σχεδίασε, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του ΥΠΕΠΘ, πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος (1982 – 1984). 

Εργάστηκε ως ειδικός συνεργάτης για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας στο γραφείο του υπουργού Παιδείας κ. Δ. Φατούρου (1994). 

Υπήρξε υπεύθυνος σχεδιασμού και συντονισμού του επιδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος “Εργαστήρι Οπτικοακουστικής Έκφρασης” που οργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης και ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής, 1996-1998.

 Έχει διδάξει «Θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας» και «Χρήση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» στα ΠΕΚ Αθήνας, Πειραιά, σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» (1992 – 2004). Για τα θέματα αυτά έχει πάρει μέρος ως εισηγητής σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις (οι σχετικές ανακοινώσεις μνημονεύονται στις δημοσιεύσεις, παρακάτω). 

Συντονιστής της ομάδας σχεδιασμού και συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού για τη συνοδεία των γνωστικών μαθημάτων στα σχολεία του προγράμματος “ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός”: Δραστηριότητες «Βροχές κάθε λογής» και «Μια μάγισσα στην τάξη μας» (σειρές εντύπων, 1996). 

Μέλος της επιστημονικής και συγγραφικής ομάδας του εκπαιδευτικού υλικού για τη συνοδεία του μαθήματος της Γεωγραφίας στα σχολεία του προγράμματος “ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός”: Δραστηριότητες «Ταξίδι στο χώρο » (σειρά εντύπων, 2001). 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασμού και συγγραφέας των συνοδευτικών εντύπων για τα δύο προγράμματα «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;» (Γνωριμία με τον Κινηματογράφο) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΥΠΠΟ) για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ) (σειρά εντύπων, 1998 – 2001). 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασμού, συγγραφής σεναρίου, σκηνοθεσίας και παραγωγής εκπαιδευτικού βίντεο για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος “500 Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισμού” για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων, 2000. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασμού και συγγραφέας των εντύπων που συνόδευαν τις προβολές ταινιών για σχολεία, του Διεθνούς Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηματογράφου, ECOFILMS στη Ρόδο 2005, 2006 και 2008. 

Μέλος της ενδεκαμελούς Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών του Νέου Σχολείου (για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση), ως υπεύθυνος του πεδίου “Πολιτισμός – Αισθητική Παιδεία” και του Προγράμματος Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση (2010-2013). Τα σχετικά κείμενα ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας. 

Συνεργάτης -μαζί με τη Μαρία Λεωνίδα (σκηνοθέτιδα και εκπαιδευτικό οπτικοακουστικής παιδείας) και τον Νίκο Γκόβα (υπεύθυνο προγραμμάτων πολιτισμού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής)- για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών κατά τη νέα περίοδο (2009-2012) του Προγράμματος “Βιντεομουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας” (δημοσιεύσεις 27-32, παρακάτω). 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασμού της δραστηριότητας “Η δική μας γνώμη: κριτική αξιολόγηση μαθητικών ταινιών από άλλους μαθητές σε πανελλαδική κλίμακα” (παρουσίαση-περιγραφή στον κόμβο http://www.karposontheweb.org /Δράσεις για νέους / Βιντεομουσεία: η δική μας γνώμη).

Δημοσιεύσεις

 1. Θεοδωρίδης Μ. (1988), «Η αφανής ιδεολογία στο μάθημα της Ιστορίας», (έκδοση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού), Η Διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, σ.133-141. 
 2. Θεοδωρίδης Μ. (1994), «Περί Διδακτικής Προλεγόμενα», Νέα Παιδεία, Τεύχος 71, Αθήνα, σ. 48-53. 
 3. Θεοδωρίδης Μ. (1994), «Κασέτα ή βιβλίο; εισαγωγικά για τη γνωριμία με την οπτικοακουστική έκφραση», Ανοιχτό Σχολείο, Τεύχος 50, Αθήνα, σ. 21-25 
 4. Παϊζης Ν. & Θεοδωρίδης Μ. (1995), Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Έκδοση ΥΠΕΠΘ – ΥΠΠΟ – ΓΓΛΕ, Αθήνα. 
 5. Παϊζης Ν. & Θεοδωρίδης Μ. (1997), Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Δυο χρόνια πειραματικής Εφαρμογής, Έκδοση ΥΠΕΠΘ – ΥΠΠΟ – ΓΓΛΕ, Αθήνα. 
 6. Θεοδωρίδης Μ. (1998), «Γνωριμία με την Οπτικοακουστική Έκφραση», πρακτικά του Συνεδρίου Το Παιδί και η Αισθητική Αγωγή, Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, Αθήνα, σ. 227-233. 
 7. Θεοδωρίδης Μ. (1998), «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς …και γιατί πρέπει να τους σέβομαι;», Εκπαιδευτική Κοινότητα, Τεύχος 45, Αθήνα, σ. 18-21. 
 8. Χαλκιά Κρ., Θεοδωρίδης Μ., Ιμβριώτη Δ. και Καλκάνης Γ. (2000), «Η εικόνα στα Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών: Ερωτήματα και Επισημάνσεις στην Επιλογή και Χρήση τους», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, (Θεσσαλονίκη: Μάιος 1998), (εκδ. Χριστοδουλίδη), έκδοση πρακτικών: Θεσσαλονίκη, 2000, σ. 522-528. 
 9. Κουτσόπουλος Κ., Θεοδωρίδης Μ., Κλωνάρη Κ. & Χαλκιά Κρ. (2000), «Ταξίδι στο χώρο: Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Α’βάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, (Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κύπρου), Λευκωσία, Κύπρος, 2000, σ. 342- 350. 
 10. Χαλκιά Κρ., Θεοδωρίδης Μ. & Κλωνάρη Κ. (2000), «Η αξιοποίηση του ‘μύθου’ στη διδακτική μεθοδολογία», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με θέμα: Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, (Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κύπρου), Λευκωσία, Κύπρος, 2000,σ. 108-117. 
 11. Θεοδωρίδης Μ. (2001), «Η Κινηματογραφική Αφήγηση: Μια Εξιστόρηση με Εικόνες και Ήχους», Έκδοση Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Αθήνα. 
 12. Θεοδωρίδης Μ. (2002), «Γνωριμία με την Οπτικοακουστική Έκφραση: Προτάσεις του Προγράμματος ‘ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός’ για την καθιέρωση της οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο», Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Τεύχος 27, Αθήνα, σ. 33- 38. 
 13. Θεοδωρίδης Μ. (2002), «Προετοιμασία Σχολικής Επίσκεψης σε Έκθεση με Χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων», στο βιβλίο Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, (Επιμέλεια: Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη), Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, σ. 219-223. 
 14. Κόκκινος Γ., Θεοδωρίδης Μ. και Γαλανάκης Γ. (2002), «Η Λανθάνουσα Ιδεολογική Χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και των Πολυμέσων στη Διαχείριση της Ιστορικής Γνώσης και η Αναντιστοιχία τους με τις Τρέχουσες Διδακτικές Πρακτικές», στο βιβλίο Πρακτικών: Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης, (Επιμέλεια Σ. Μπουζάκης), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.673-699. 
 15. Χαλκιά Κρ. & Θεοδωρίδης Μ. (2002), «Η χρήση της εικόνας στα εγχειρίδια των φυσικών επιστημών: ένα σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης των εικόνων», Περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση, (Εκδ. Leader Books), Αθήνα, 2002, Τόμος 3, Τεύχος 1, Αθήνα, σ. 79-95. 
 16. Θεοδωρίδης Μ. (2003), «Το Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ», στο βιβλίο Πρακτικών: Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, σ. 192-200. 
 17. Θεοδωρίδης Μ. & Χαλκιά Κρ. (2005), «Είδη αφηγηματικής ροής στα κόμιξ», στο βιβλίο Εικόνα και Παιδί, (Επιμέλεια: Ουρανία ΚωνσταντινίδουΣέμογλου), Εκδ. Cannot not design publications σελ. 317-327 (Κείμενο), 719-720 (Εικόνες). 
 18. Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Τηλεόραση και Παιδί», (Δημοσίευση εισήγησης στη Διημερίδα Μια άλλη Τηλεόραση είναι αναγκαία: Προτάσεις για μια άλλη πολιτική στην Τηλεόραση, που οργάνωσε, το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στις 13-14 Φεβρουαρίου 2006), Περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα, Τεύχος 78, σ. 44-47. 
 19. Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για τη μεταφορά θεατρικών έργων στον κινηματογράφο», στο βιβλίο Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους, (Επιμέλεια: Θόδωρος Γραμματάς) Εκδ. Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, σελ. 215-223. 
 20. Θεοδωρίδης Μ. (2008), «Η οπτικοακουστική έκφραση ως πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων», Περιοδικό Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος: Η Τέχνη και ο Πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο Διαθεματικών Προσεγγίσεων, Εκδ. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών Αγωγής), σ. 167-170. 
 21. Theodoridis M. (2008), “Education aux medias et expression artistique”, στο βιβλίο Des Jeunes et des medias en Europe, (Επιμέλεια: G. JacquinotDelaunay et Ev. Kourti), L’ Harmattan, σελ.265-269. 
 22. Halkia K. & Theodoridis M. (2008), “The Challenge of Using the Multimodal Aspects of Informal Sources of Science Learning, in the Context of Formal Education”, στο βιβλίο Science Education Issues and Developments, (Επιμέλεια: C. L. Petroselli), Nova Science Publishers, N.Y. , κεφάλαιο 5, σελ. 151- 177. 
 23. Θεοδωρίδης Μ. (2009), «Κινηματογράφος και παιδί: μια απόπειρα χαρτογράφησης του χώρου», Περιοδικό ΟΜΕΠ Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος, Επιμέλεια: Ε. Κούρτη, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, τεύχος 9,σ. 1-18. 
 24. Θεοδωρίδης Μ. (2010), Γνωριμία με την Οπτικοακουστική Έκφραση στο Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, στο Τέχνη στην Εκπαίδευση – Εκπαίδευση στην Τέχνη, επιμ. Π. Κανελλόπουλος, Ν. Τσαφταρίδης, Τετράδια 22, εκδ. Νήσος. 
 25. Θεοδωρίδης Μ. (2012), Ποια μπορεί να είναι η σχέση των Προγραμμάτων Κινηματογραφικής Παιδείας και των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στα ΜΜΕ; , στο Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας, επιστ. επιμέλεια: Ε. Κούρτη, τόμος Β’, εκδ. Ηρόδοτος/ΟΜΕΠ, σ. 31-51. 
 26. Χαλκιά Κ. & Θεοδωρίδης Μ. (2012), ΜΜΕ και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: η αξιοποίηση των ΜΜΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, στο Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες, επιμ. Ευαγόρου Μ., Αβρααμίδου Λ., εκδ. Διάδραση, σ. 158- 180.
 27. Θεοδωρίδης Μ. (2012), “Βιντεομουσείο” των νέων μιας κοινότητας: Η προϊστορία ενός Προγράμματος, στο Βιντεομουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας / Μια πρόταση Οπτικοακουστικής Παιδείας για νέους, επιμέλεια: Γκόβας Ν., εκδ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σ. 10-19 (η ίδια εισήγηση μεταφρασμένη στα Αγγλικά περιέχεται σε χωριστή έκδοση και παρατίθεται ως δημοσίευση 30, παρακάτω). 
 28. Κρητικού Ε., Θεοδωρίδης Μ., Δημάκη Ειρ. (2012), Στοιχεία αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος Βιντεομουσεία στην Ανατολική Αττική, στο Βιντεομουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας / Μια πρόταση Οπτικοακουστικής Παιδείας για νέους, επιμέλεια: Γκόβας Ν., εκδ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σ. 84-93 (η ίδια εισήγηση μεταφρασμένη στα Αγγλικά περιέχεται σε χωριστή έκδοση και παρατίθεται ως δημοσίευση 31, παρακάτω). 
 29. Θεοδωρίδης Μ. (2012), Οπτικοακουστική Παιδεία … αδιέξοδα και διαδρομές: Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση, στο Βιντεομουσεία: αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας / Μια πρόταση Οπτικοακουστικής Παιδείας για νέους, επιμέλεια: Γκόβας Ν., εκδ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σ. 103-112 (η ίδια εισήγηση μεταφρασμένη στα Αγγλικά περιέχεται σε χωριστή έκδοση και παρατίθεται ως δημοσίευση 32, παρακάτω). 
 30. Theodoridis Μ. (2012), Youth Videomuseums of a community: the background of a project, in Videomusems: recording traces of our subjective culture / Audiovisual Education for young people, edited by Govas N., Directorate of Secondary Education of Eastern Attica, Greece, p. 10-19 (this same presentation translated in Greek, appears in a separate edition as publication 27, above). 
 31. Kritikou E., Theodoridis Μ., Dimaki I. (2012), Evaluation elements of the Videomuseums project in Eastern Attica, in Videomusems: recording traces of our subjective culture / Audiovisual Education for young people, edited by Govas N., Directorate of Secondary Education of Eastern Attica, Greece, p. 84-93 (this same presentation translated in Greek, appears in a separate edition as publication 28, above). 
 32. Theodoridis Μ. (2012), Audiovisual Education … pathways and dead-ends: Audiovisual Expression Curriculum, in Videomusems: recording traces of our subjective culture / Audiovisual Education for young people, edited by Govas N., Directorate of Secondary Education of Eastern Attica, Greece, p. 103-111 (this same presentation translated in Greek, appears in a separate edition as publication 29, above).
 

(Οι περισσότερες από τις παραπάνω δημοσιεύσεις είναι αναρτημένες στον παρόντα ιστοχώρο. Οι δημοσιεύσεις 27-32 -εκτός από έντυπες- είναι αναρτημένες και στον κόμβο: http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_FOTO/VideoMuseums/indexVM.htm.)